TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Ještě k úctě ke stromům

Jeden z mých uschovaných článků od neznámého pisatele. Ničíme přírodu bezohledně, sobecky, a hlavně že neustále hledáme svou „duši“. Zájem o naše životní prostředí zdá se být na druhé koleji. Přepsáno z Necenzurovaných novin 07/1993.

Každý vzrostlý strom dal člověku svou všestrannou užitečností 280krát více, než je cena jeho dřeva. Každodenní hodinu uvolňuje do vzduchu 1.5 kg kyslíku. Jediný vzrostlý strom ve městě má stejný účinek jako klimatizač­ní zařízení pro deset velkých kanceláří. Sečteme-li uži­tek stromu, pak činí kolem půl miliónu korun. Dosud neexis­tuje ceník zeleně!

Paragrafy, které by chránily stromy proti člověku, jsou jednoznačně na straně lidí.

Odkud jste k nám přišly stromy? Vy poutníci dávné minulosti. Ze které hvězdy zalétla k nám vaše okřídlená se­mínka před milióny a milióny lety? Kdo má citlivý sluch, ten uslyší strom mlčet. Pak náhle zašeptá, začíná tesknit a žalovat. A když se nedočká lidského zásahu, zase zmlkne a čeká... Stromy čekají bolestně stuleny k sobě.

Miluji stromy, ty pamětníky věku. Už první člověk poz­nal vaše kmeny, větve, jehličí, listoví... A jako jste němě stály při zrození Krista, v třicetileté válce, při výbuchu v Hirošimě i kolem gulaku, budete stát i zítra i pozítří, až tento svět bude smeten člověkem.

Chtěl bych vám stromy, políbit kořeny za to vše, co jste pro člověka udělaly. /j.r./

Archiv Necenzurovaných novin zde.

 

Podporují nás:

  30 05 2018 KJ           Logo Nadace OF        bar.ces.poz logo-SFK 478607 1953 Praha logo      

Partneři:

PN logo sRGBlogo pozadi cervena Automediace2udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1