TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT
co-s-eu
Comenius: Orbis sensualium pictus — CX. Prudentia. Wikimedia Commons.

Co s EU?

Před časem se na mne obrátil šéfredaktor Konzervativních listů Jak Kubalčík s prosbou: „rád bych se vás dotázal na to, co uvádíte v samém závěru vašeho článku o migrační krizi – totiž že nutným krokem je další integrace EU. Já se obávám, že je to nemožné a že snaha o to nám bere čas a energii, která může (a s velkou pravděpodobností také bude) scházet při hledání, (snad) nalezení a (snad) realizaci nějakého řešení, které proveditelné je. Důvody, které mne vedou k přesvědčení o nerealizovatelnosti skutečného federativního uspořádání současné EU (tedy vzniku státního celku, ve kterém by se standardními procesy řešilo selhání politické reprezentace, jak zmiňujete) a které po mém soudu stále oplatí (a obávám se, že by přestaly platit jen po nějakém opravdu velkém téměř globálním otřesu), jsem se svého času pokusil popsat v přiloženém textu.“

Připomínám jen, že já jsem na konci svého článku „Migrační krize a naše společenství“ (část 1. zde a část 2. zde) napsal: „Jediným účinným a smysluplným řešením nynější krize EU není její rozvolnění, ale naopak její další integrace… Způsob řešení této integrace je něco, co se nedá jednoduše vyčíst z minulých zkušeností ohledně fungování národních států ani nadnárodních útvarů“. Text pana Kubalčíka, který není na webu k dispozici, přikládám (viz níže). Tolik úvodem.

Musím se přiznat, že jsem v tuto chvíli schopen vlastně jen v několika poznámkách trochu rozvést to, co jsem už napsal, ze svého osobního hlediska – tedy z hlediska jednoho občana jedné členské země EU.

K tomu, abych se úvahami „co s EU“ zabýval, mne přiměly dvě politické události z nedávné doby, které s Unií tak či onak souvisí.

První se EU týká přímo. Jde o podivný způsob, jak se její vedení vypořádalo (prozatím) s otázkou uprchlických kvót. Šlo o krajně významnou věc, a přestože bylo zatím zvoleno „jednorázové“ řešení a ne trvalé kvóty pro přerozdělování azylantů, také vlastně o precedens ve formálním smyslu. Tak významné rozhodnutí přijala kvalifikovanou většinou Rada ministrů vnitra EU (část zemí včetně ČR byla proti). Přitom tyto státy (jistěže nejen ony) mají nést důsledky unijní politiky, kterou významně ovlivnilo politicky nezodpovědné rozhodnutí německé exekutivy a kancléřky Merkelové, přičemž neměly možnost to rozhodnutí nijak ovlivnit a nenesou za ně žádnou faktickou zodpovědnost. Navíc v případě postupu vedení EU šlo o obezličku, protože bylo třeba obejít možnost, že by o věci musel rozhodnout následný summit Evropské rady, kde by byl zapotřebí konsensus představitelů všech přítomných zemí. Maďarsko a Slovensko se teď proti rozhodnutí odvolává k soudu EU a nová polská vláda dala najevo, že je nehodlá dodržet. Legitimita přijatého řešení je tedy problematická a jeho prosazení je ve hvězdách.

Druhá událost se Evropské unie týká jen zprostředkovaně, ale staví do otázky to, co od ní menší a slabší členské země z její východní Části očekávají. Do vojenské operace v Sýrii se víceméně s tichým souhlasem západních zemí zapojilo Putinovo Rusko. Západ (a tedy i EU) vzal zároveň potichu na vědomí, že tím je součástí jakési široké neformální protiextremistické koalice i Putinův chráněnec, režim syrského diktátora Bašára Asáda. A zároveň se Rusko dostalo ke spouštěcímu (a vlastně i regulačnímu) kohoutku migrační vlny, která zaměstnává Evropu natolik, že v příštích měsících a letech nebude nejspíš mít příliš času ani na to, jak se jeho ruský konkurent v této oblasti zabydluje, ani na jeho další iniciativy např. vůči Ukrajině. Takže místo aby se stávající bezpečnostní rizika, plynoucí ze situace na blízkém a středním východě a z migrační krize pro Západ, a tedy taky a v první řádě pro EU, snižovala, dá se očekávat, že ještě porostou.

Z obou příkladů je zjevné, že v tomto směru EU jako společenství zájmů i jako záruka bezpečnosti pro členské země, zejména ty z její východní části, příliš nefunguje.

Děje se tak v situaci, kdy pro tyto země k EU neexistuje žádná rozumná alternativa. Sami to nezvládneme, není kam utéci ani o koho jiného se opřít. Naším zájmem musí tedy být reforma EU. Základní předpoklady pro takovou reformu jsou dány. Evropská unie jako politické společenství je i naše věc. Stojí na liberálních a demokratických zásadách, v nichž se v evropském osvícenství zhmotnil duchovní odkaz křesťanské Evropy. Je to nejlepší uspořádání, jaké naše země ve své novodobé historii poznaly, a je otevřené změnám k lepšímu. Proto je třeba ji bránit.

Bráníme přitom zároveň společenství aspoň v základních věcech a relativně (všechno je relativní!) fungující, spořádané a bohaté. Bylo by pokrytecké to zamlčovat a nesmyslné a hloupé se za to stydět. Jistě z toho všeho, z bezpečí, funkčnosti a bohatství, zároveň plyne povinnost pomáhat všem, kteří jsou na tom hůř než my. Kdyby toho bezpečí, funkčnosti a bohatství nebylo, nemohli bychom pomoci nikomu. A obojí, zásady, na nichž naše společenství stojí, i jeho funkčnost a bohatství, spolu souvisí – to druhé je jen důsledkem toho prvního.

Zárodky EU vznikly v době, kdy byla Evropa vážně ohrožována a tísněna ruským bolševickým impériem. Je těžké se zbavit dojmu, že v devadesátých letech minulého století, poté, co toto ohrožení padlo a najednou už nebylo nutné překonávat vážné překážky, začala se Unie rozvíjet překotně a „do prázdna“. A v dnešní vážné krizi najednou připomíná politický subjekt, který má vůči těm, jež sdružuje, často dalekosáhlé a diktátorské ambice, a zároveň je vůči nim, a co je ještě horší, i navenek, v zásadních věcech dosti bezmocný. Obojí jde ruku v ruce. Není uspokojivě zajištěna technika, jíž by se generovala politicky legitimní rozhodnutí. Neexistuje dostatečná zpětná kontrola výkonu moci. Obtížně se prosazuje veřejná kritika výkonu moci, která by měla nějaký faktický politický dopad. Unie nedisponuje dostatečně silnými vlastními, neodvozenými pravomocemi a tedy ani žádnou vlastní, neodvozenou legitimitou. A neexistuje vlastně v pravém slova smyslu ani žádná „evropská veřejnost“ s dostatečnou politickou vahou. Vazba mezi „lidem“ a politickou reprezentací nefunguje.

Je zjevné, že pouhé kopírování dosavadních porůznu vyzkoušených modelů (federace, konfederace, Spojené státy evropské ap.) nebude k ničemu, ty normativní politologické termíny jsou jen jakási „ztuhlá historie“, a tady je zapotřebí vytvořit něco nového, nevyzkoušeného a z historického hlediska v některých ohledech neuskutečnitelného. Jenže politika je vždycky aspoň v něčem uskutečňováním neuskutečnitelného, jako každá tvorba. Poučení z dějin je jistě nutné, ale jenom s ním určitě nevystačíme. Bohužel je zároveň nutné vzít v úvahu, že mezinárodně politické okolnosti, za nichž by to vše, tedy zásadní reforma EU, bylo třeba uskutečnit, jsou krajně obtížné.

Je zjevné, že návrat od EU k národním státům je pro východní země neuskutečnitelný, protože by to byl jednak návrat od liberální demokracie k něčemu daleko barbarštějšímu a primitivnějšímu, a jednak, co si budeme povídat, byl by to aspoň pro nás a pro naše nejbližší „postkomunistické“ sousedy návrat hlavně k jednomu národnímu státu, totiž k tomu ruskému (řekl bych, že naši domácí hlasatelé návratu k „národnímu státu“ o tom v skrytu duše vědí a v skrytu duše si to dokonce často přejí). Zároveň to, co je dnes nosnou ideologií EU, je velmi ovlivněno podivnou ideologií Pravdy a Lásky, multikulturality a politické korektnosti (jakési pseudonáboženství, které vůbec není český a „havlovský“ produkt, jeho zdejší hlasatelé kdysi jen vycítili, co je v Evropě zrovna „ve vzduchu“). Měli bychom Evropu (a v tom rámci i EU) učinit více funkční, a tedy zároveň integrovat a bránit, a to před vnějšími nebezpečími a v mnohém ohledu a možná hlavně i před námi samými, před naší dezorientovaností a bezbranností. To je jistě pole budoucího působení hlavně pro odborníky a pro politické iniciativy napříč Evropou. Snad pro to však můžeme snad něco udělat i my laici v jedné malé východní zemi EU - ve veřejné debatě (tak veřejné, jak je to v současné době v našich silách). Tedy upřímně řečeno, bez naší spoluúčasti (také bez naší spoluúčasti) to nepůjde, na tom stojí demokracie. Což je smysl těchto řádek.

6. ledna 2016; psáno pro Konzervativní listy, převzato ze serveru Události.

 

TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

Glosy

 • Urážka státu do hlavy

  Martin Jan Stránský

  Vydavatel Přítomnosti Martin Jan Stránský komentuje pohoršení, které svým textem vzbudil v několika čtenářích, těmito slovy:  Moje poslední glosa,[1] která souvisela s první,[2] naštěstí splnila mé...

 • Pan Žáček je možná trochu cvok, ale je to cvok hezký!

  Jan Cigler

  Lidé si ovšem rozhodně nechtějí kazit dojem o konopí nějakými mozoly, když mohou lenošit s brčkem ve stínu věkovité lípy a smát se jako „normální šílenci“... I tak je pan Žáček inspirativní. Třeba...

 • Učešte mi uši

  David Bartoň

  V době, kdy je lidské slovo vzácné, mi zní až neuvěřitelně inspirativně, co pověděl A. Mitrofanovovi jeden z hrdých Rusů a nemnoha přátel naší země Viktor Fajnberg[1]: „Jste-li v bezvýchodné...

 • Lid může hýkat, konečně se zbavil elit

  Jaroslav Erik Frič

  Od své nominace (nevím, kým vůbec podané) na Cenu Magnesia Litera za mé „blogové“ psaní v loňském roce a která se předává pod egidou pro mne zcela nepřijatelných sponzorů, jsem se distancoval...

 • Trpíte taky idiosynkrazií?

  Jiří Stránský

  Všechny vás zdravím v příjemně ochlazeném podvečeru. Před chvílí jsem vypnul televizor, což v poslední době dělám čím dál častěji: nejsem už ochoten přistoupit na řeči žen a mužů, na nichž poznám ještě...

 • Hanět člověka, počátek vraždy

  Radio Vaticana

  Papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty komentoval evangelium (Mt 5,20-26), kde stojí: »Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník...

 • Proč To komentovat?

  Pavlína Havlová

  Vydavatel Přítomnosti M. J. Stránský se ke spálení červených trenýrek na Hradě sice vyslovil poněkud expresivně, jeho glosa však plně koresponduje s úvahou, kterou jemnější formou vyjádřil na svém...

 • Ten blbec četl moji glosu v Přítomnosti

  Martin Jan Stránský

  Ten blbec na Hradě četl moji glosu v Přítomnosti!! (viz odkaz níže) Nejen to, dokonce se rozhodl pro mimořádné gesto. Nemohl jsem tomu uvěřit, tak jsem musel zhlédnout video z této události...

Podporují nás:

                                                      30 05 2018 KJ                 30 05 2018 Uprazeno

Partneři:

logo pozadi cervena udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big