TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT
kdo-jsou-zemanovi-volici

Kdo jsou Zemanovi voliči

Miloš Zeman je oblíben. Jeho podpora dosahuje i přes neurvalé chování a nezodpovědné výroky solidních výsledků.

Politický styl současné hlavy státu jako by šel dnes na ruku těm, o kterých v roce 1992 v Poslanecké sněmovně prohlásil: „Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt.“ A dodal: „Jestliže jedinec, který je v této intelektové kategorii, má nějakým způsobem rozumět světu, má-li se v něm nějak pohybovat a má-li ho nějak uchopit, musí si ho drasticky zjednodušit.“

Oba výroky jsou typické nejen pro současnou hlavu státu, která hluboce nedůvěřuje občanům vůbec, ale také demonstrují vztah Miloše Zemana ke svým voličům, které nejznatelněji poznamenala normalizační morálka.

Svět, ve kterém jsme žili v roce 1992 a který žijeme nyní, není jednoduchý a ten, kdo to tvrdí, tahá společnost za nos. Přisuzovat politickou nezodpovědnost a nezralost na základě výše zmíněných nepodložených předpokladů není důstojné demokratického politika, jako není možné přisuzovat vlastní duševní diagnózu svému národu jako celku.

Potlačené svědomí a šedá zóna

Normalizace prohloubila odcizení lidí od politiky, aby nechali kádry v klidu vládnout. S následky této „politiky“ se setkáváme dodnes. Prosadila se teze, že sociální jistoty jsou více než svoboda a politicky neutrální zábava má přednost před pravdou a politickou odpovědností. Právě proto nám simulovaná normalizace může sloužit jako ideální laboratoř ke sledování české společnosti.

Kdo jsou voliči Miloše Zemana a z jaké mentality čerpá současný český prezident svou podporu?

Současná hlava státu reprezentuje určitou část šedé zóny, jak ji v roce 1989 popsala Jiřina Šiklová, podle níž byla šedá zóna prostorem, který obývali lidé, kteří nevyužívali výhod komunistické nomenklatury, ani nebyli aktivními disidenty – neprotestovali a veřejně nevystupovali proti režimu. Významní podporovatelé Miloše Zemana jsou tou částí šedé zóny, která má blíže k politickému normalizačnímu establishmentu nežli k disentu, a dokázala využít svých výhod a konexí. Tiše se vzdělávali a na veřejnosti mlčeli, a právě tyto vlastnosti vynesly některé do polistopadového politického popředí, stejně jako Miloše Zemana. Dopad normalizace spočívá na české společnosti nadále, a to kvůli lidem jako je Miloš Zeman a těm z šedé zóny, kteří se nedokázali přes normalizaci přenést.

Proto se mi jeví, že Miloš Zeman není anomálií, či chceme-li důsledkem hlouposti národa, nýbrž jeho potlačeným svědomím. Z obecné psychologie víme, že potlačené svědomí a vědomí viny výrazně mění výkon soudnosti a spolu s tím deformuje subjektivní hodnocení či přijímání další zkušenosti. Důsledkem je zpravidla pocit ohrožení, který se projevuje potřebou se uzavírat – ztrátou otevřenosti k okolí. Jinými slovy, přijmutí a odpuštění viny je hlavním předpokladem pro poctivé vyrovnání se s vlastní minulostí. Pokud to nedokážeme, tak bude náš svět zkreslený a nepravdivý, jelikož naše vlastní mysl bude upravovat realitu tak, aby si uchovala vlastní nedotknutelnost.

Miloš Zeman v tomto případě slouží svým voličům jako velmi silný morální argument, jak si zachovat vnitřní integritu a obhájit se před sebou samým.

Kde se berou voliči Miloše Zemana?

Významná část společnosti ze šedé zóny, se nedokázala přenést přes normalizační zvyk pasivity a pohrdání politikou v tom nesplnila základní předpoklad pro vyrovnání se s minulostí. Tlačí ji stále před sebou a snaží se následkům své pasivity vyhýbat – vládnou špatní politici, protože jsme si nevybrali lepší a nekontrolovali je. Miloš Zeman jim k tomu dává jakési morální opodstatnění, když artikuluje jejich strachy, podporuje uzavřenost a sociální jistoty v duchu normalizace. Zeman poskytuje svým voličům ale i příležitost ke vzdoru a odvaze, když se postaví za svého prezidenta, který vystupuje proti politikům a jejich rozhodnutím, kteří se mu znelíbili. Stát za presidentem v jeho nespokojenosti a odporu jim může dodat falešný pocit, že už nejsou pasivní.

Šedá barva je podle Šiklové spíše špinavá nežli čistá, je znečištěna nedostatkem odvahy a vytrvalosti, a tak trochu se bojí a připravuje, co by kdyby. K tomu je v současné době nutné dodat, že právě voliči současného prezidenta právě odvahu a vytrvalost hledají a přisuzují současné hlavě státu. Místo kritického hodnocení normalizační morálky se zhodnocují staré návyky i v současných poměrech.

Kolik voličů současný prezident vlastně má, kolik se jich dokázalo vymanit díky jeho prezidentování z normalizační morálky? To ukážou následující prezidentské volby.

 

 

 

TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

Glosy

 • Urážka státu do hlavy

  Martin Jan Stránský

  Vydavatel Přítomnosti Martin Jan Stránský komentuje pohoršení, které svým textem vzbudil v několika čtenářích, těmito slovy:  Moje poslední glosa,[1] která souvisela s první,[2] naštěstí splnila mé...

 • Pan Žáček je možná trochu cvok, ale je to cvok hezký!

  Jan Cigler

  Lidé si ovšem rozhodně nechtějí kazit dojem o konopí nějakými mozoly, když mohou lenošit s brčkem ve stínu věkovité lípy a smát se jako „normální šílenci“... I tak je pan Žáček inspirativní. Třeba...

 • Učešte mi uši

  David Bartoň

  V době, kdy je lidské slovo vzácné, mi zní až neuvěřitelně inspirativně, co pověděl A. Mitrofanovovi jeden z hrdých Rusů a nemnoha přátel naší země Viktor Fajnberg[1]: „Jste-li v bezvýchodné...

 • Lid může hýkat, konečně se zbavil elit

  Jaroslav Erik Frič

  Od své nominace (nevím, kým vůbec podané) na Cenu Magnesia Litera za mé „blogové“ psaní v loňském roce a která se předává pod egidou pro mne zcela nepřijatelných sponzorů, jsem se distancoval...

 • Trpíte taky idiosynkrazií?

  Jiří Stránský

  Všechny vás zdravím v příjemně ochlazeném podvečeru. Před chvílí jsem vypnul televizor, což v poslední době dělám čím dál častěji: nejsem už ochoten přistoupit na řeči žen a mužů, na nichž poznám ještě...

 • Hanět člověka, počátek vraždy

  Radio Vaticana

  Papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty komentoval evangelium (Mt 5,20-26), kde stojí: »Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník...

 • Proč To komentovat?

  Pavlína Havlová

  Vydavatel Přítomnosti M. J. Stránský se ke spálení červených trenýrek na Hradě sice vyslovil poněkud expresivně, jeho glosa však plně koresponduje s úvahou, kterou jemnější formou vyjádřil na svém...

 • Ten blbec četl moji glosu v Přítomnosti

  Martin Jan Stránský

  Ten blbec na Hradě četl moji glosu v Přítomnosti!! (viz odkaz níže) Nejen to, dokonce se rozhodl pro mimořádné gesto. Nemohl jsem tomu uvěřit, tak jsem musel zhlédnout video z této události...

Podporují nás:

                                                      30 05 2018 KJ                 30 05 2018 Uprazeno

Partneři:

logo pozadi cervena udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big