TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT
vlastne-o-nic-nejde
Gustave Caillebotte, Les raboteurs de parquet . 1975. výřez. Musée d'Orsay, wikiart.org

Vlastně o nic nejde!?

Otevření osmatřicátého čísla časopisu Týdeník Rozhlas má jeho čtenářům přinést reflexi české předvolební situace, a to v článcích dvou známých komentátorů, Radka Kubička a Petra Holuba. Obávám se ale, že jim orientaci v předvolebním dění místo usnadnění přímo děsivě zamlží nebo natrvalo znechutí.

*

Článek Radka Kubička „Volby přede dveřmi“ je parafrází na starozákonní knihu Kazatel (1:9): „Není nic nového pod sluncem.“

Svět podle Kubička vypadá asi následovně: Média i politické strany jsou v krizi; sociální sítě údajně zcela vymazaly rozdíly mezi médii seriózními, bulvárními a dezinformačními a vyznat se v tom je těžké i profesionály (mohou za to tedy sociální sítě, nikoliv rozhodnutí jednotlivých konkrétních osob, že místo pěstování a podporování kvalitní žurnalistiky se bude hlavně prodávat, i třeba „kanál“). Na druhou stranu, Kubičko tvrdí, že již dnes žádná z politických skupin nedává ostentativně najevo, že chce dobýt veřejnoprávní média (což je řečeno dvojznačně: míní tím, že to jen nedává najevo, nebo že to nedává najevo, protože to provést skutečně nechce?).

Podle Kubička je sice v něčem krize, ale ono to nikdy nebylo jinak. Seriózní média vždy sledovala jen úzká skupinka voličů, a ony vlastně i tradiční strany začínaly jako uskupení jednoho muže. Většina voličů se stejně rozhoduje nahodile a podle jiných kritérií, než je volební program; dokonce: „ … voliči se rozhodují hlavně podle toho, jak se těsně před volbami vyspí, … “ (čili nikoliv podle toho, jak je někdo těsně před volbami dokáže něčím zmanipulovat). Komentátor se odmítá o letošních volbách vyslovovat jako o přelomových: bouře se údajně přežene a na obzoru bude brzy jiná, jako tomu bylo vždy. Nepřijde po nich apokalypsa, ať už v nich zvítězí kdokoliv. Vlastně se nic neděje. Stojí za to uvést dvě citace, z nichž vychází najevo, jak nám všem Kubičko velmi fandí: „ … demokracie v zásadě funguje. … I přes mnohé znepokojivé jevy jsou lidé v zásadě spokojeni.“ „Česká demokracie je kupodivu vcelku už pevná a přežila horší chvilky [než volby].

Shrnuto: buďme tedy maloměšťáky. Příslušná kapitola citované starozákonní knihy nese název „Všechno je marnost“. Možná ani nemá cenu k těm volbách chodit. Ono se vlastně vůbec nic neděje, když k nim nepřijdeme.

*

V článku „Roztříštěná scéna“ se zase Petr Holub na základě dat společností Median a Behavio zamýšlí nad šancemi jednotlivých stran a hnutí uspět v říjnových volbách - interpretuje je sociologicky. Údajně se u nás permanentně recykluje rozdělení voličů mezi pravici a levici. Pravici tradičně volí lidé mladší a vzdělanější spíše z velkých měst a podnikatelé, levici „opak“ (- lidé starší, s nižším vzděláním, mimo velká města, zaměstnanci) a penzisté. Do pravice se počítá ODS, TOP09, lidovci, Starostové, zelení a Piráti, k levici patří sociální demokraté, komunisté, voliči Okamury, Rozumných a nově i ANO. Pro střed není místo. Holub sice připouští, že mluvit o levici a pravici nemusí být správné, „přesto tato slova označují politické póly určené životním stylem, které mají značnou přitažlivost.“ Základní mantinely údajně zůstávají.

Za prvé: pomiňme, zda je vhodná formulace „životní styl určující přitažlivý politický pól“ - to, že jsem mladý nebo důchodce, je spíše existenciála než styl; i vzdělání, podnikání a místo pobytu bych za „styl“ rozhodně ve většině případů neoznačoval.

Za druhé: zařazení voličů lidovců, ještě před rozchodem se Starosty, do kategorie „mladší a vzdělanější spíše z velkých měst a podnikatelé“, mi intuitivně nepřišlo jako odpovídající skutečnosti. Dohledaný průzkum společnosti Behavio mi to z větší části potvrdil. Pouze v ukazateli potenciálních voličů tohoto uskupení je podíl lidí ve věku 25 - 34 let větší než ve zbytku populace. U skalních voličů je ale více lidí se základním vzděláním a méně středoškoláků s maturitou, a nejvýraznější je rozdíl v položce velikosti obce: právě voliči lidovců a Starostů žijí především v obcích do 2000 obyvatel, a méně v městech nad 50 000 osob. Zde buď pisatel něco přehlédl, nebo vycházíme z různých dat.

Především ale za třetí: komentátor zde opakuje stejnou zásadní a matoucí – a na první pohled bohužel téměř neneviditelnou - chybu, kterou činí ve svých článcích již několik let, a to, že jako hlavní hledisko pro zařazení té či oné strany k pravici či levici bere spektrum voličů, kteří u té či oné skupiny právě teď v České republice převažují. Je to totéž, jako by řekl, že na horách je v zimě sníh, v nížinách není. Pokud na Králickém Sněžníku sníh není, je to nížina, a pokud v Kolíně napadl, je Kolín na vrchovině. Jenže o sníh vůbec nejde, jde o nadmořskou výšku. A v politice bývá dobrým zvykem brát za zásadní dělítko mezi levicí a pravicí záležitosti programové.

Holubův model pak nebude fungovat hlavně v případě zahraničí: polská strana Právo a spravedlnost, bazírující na tradicionalismu a spojení s katolickou církví, by u pana Holuba byla levicová. Vzhledem k tomu, že velmi výrazných 45 % francouzských dělníků (tj. lidí s nižší kvalifikací) volí v současnosti Národní frontu Marine Le Penové, byla by rovněž tato strana v interpretaci Petra Holuba (ale asi nikoho jiného) stranou levicovou, stejně tak jako vidí Rozumné a Okamuru. Ve starých zemích Evropské unie bývá zvykem, že mladí inklinují spíše ke stranám levicovým a starší včetně důchodců spíše ke konzervativcům. Bavorsko volí většinově konzervativní CSU s jediným levicovějším ostrůvkem, hlavním městem Mnichovem – to vše by, podle pana komentátora, bylo zjevně „chybně“. A především v USA jsou voliči demokratů spíše vzdělaní lidé z velkoměst, republikánů spíše venkované se vzděláním nižším; tím pádem by podle pana Holuba byli demokraté pravicoví a republikáni levicoví. Proč už pak rovnou neříct, že barva demokratů je modrá, tudíž jsou pravicoví, a republikánů červená, tudíž patří k levici.

Chybný model nefunguje ani u nás. „Prosazujeme respekt k přírodě, lidštější, spravedlivější společnost a moderní stát. Kulturně, společensky a hospodářsky patří naše země do EU. Vážíme si bezpečnosti, kterou nám zajišťuje členství v NATO. Není nám lhostejné utrpení druhých, pomáháme slabým a ohroženým. Lidská práva neměníme za obchodní příležitosti.“ Přečteme-li si tyto věty - jsou citací ze stránek Zelených Matěje Stropnického - shledáme, že na pravici příliš nevypadají, a to i přesto, že oceňování bezpečnosti zajišťované aliancí NATO jde příkře proti programu extrémně levicové KSČM. Program Pirátů, který lze shrnout jako „vrátit stát občanovi“, je celkem originální vizí do budoucnosti, v níž si své najde při troše dobré vůle každý skutečný ideový levičák i pravičák; strana tak v mnohém stojí mimo tradiční dělení. Volební hesla Starostů asi mají znít jako rozumné výroky - které by ale měly být základem jakékoliv politiky, ať už levicové nebo pravicové. Program hnutí ANO, které je u pana Holuba levicí, je zase napsán tak, aby se ostrému vymezení ideologie pečlivě vyhnul; mj. ANO je v evropském kontextu součástí Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, jejíž členem je i německá FDP s nálepkou neoliberálů, kteří chtějí daňovými úlevami dopřát více peněz svým (už tak bohatým) podporovatelům a osud chudších je jim ukradený (cituji Respekt 36/2017, s. 13) – to skutečně příliš nevypadá na levici.

Uvědomovat si sociologický profil voličů jednotlivých stran a především jeho pozvolné proměny a někdy i dost zjevné rozdíly voličského chování v porovnání se zahraničím je velmi zajímavé. Nesmí ale vést ke zplošťování pohledu na dva protiklady jako u Petra Holuba. Vedle mladých a starých tu máme také občany středního věku, vedle vzdělání nízkého a vysokého též středoškolské. A jak volí vzdělaní penzisté z velkých měst a jak penzisté - bývalí podnikatelé? Občany z měst o něco menších a z nejmenších a nejodlehlejších vesnic také není vhodné sesypat do jedné kategorie. A co když také jinak volí lidé s vysokým vzděláním humanitního a jinak technického charakteru?

 

TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

Glosy

 • Urážka státu do hlavy

  Martin Jan Stránský

  Vydavatel Přítomnosti Martin Jan Stránský komentuje pohoršení, které svým textem vzbudil v několika čtenářích, těmito slovy:  Moje poslední glosa,[1] která souvisela s první,[2] naštěstí splnila mé...

 • Pan Žáček je možná trochu cvok, ale je to cvok hezký!

  Jan Cigler

  Lidé si ovšem rozhodně nechtějí kazit dojem o konopí nějakými mozoly, když mohou lenošit s brčkem ve stínu věkovité lípy a smát se jako „normální šílenci“... I tak je pan Žáček inspirativní. Třeba...

 • Učešte mi uši

  David Bartoň

  V době, kdy je lidské slovo vzácné, mi zní až neuvěřitelně inspirativně, co pověděl A. Mitrofanovovi jeden z hrdých Rusů a nemnoha přátel naší země Viktor Fajnberg[1]: „Jste-li v bezvýchodné...

 • Lid může hýkat, konečně se zbavil elit

  Jaroslav Erik Frič

  Od své nominace (nevím, kým vůbec podané) na Cenu Magnesia Litera za mé „blogové“ psaní v loňském roce a která se předává pod egidou pro mne zcela nepřijatelných sponzorů, jsem se distancoval...

 • Trpíte taky idiosynkrazií?

  Jiří Stránský

  Všechny vás zdravím v příjemně ochlazeném podvečeru. Před chvílí jsem vypnul televizor, což v poslední době dělám čím dál častěji: nejsem už ochoten přistoupit na řeči žen a mužů, na nichž poznám ještě...

 • Hanět člověka, počátek vraždy

  Radio Vaticana

  Papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty komentoval evangelium (Mt 5,20-26), kde stojí: »Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník...

 • Proč To komentovat?

  Pavlína Havlová

  Vydavatel Přítomnosti M. J. Stránský se ke spálení červených trenýrek na Hradě sice vyslovil poněkud expresivně, jeho glosa však plně koresponduje s úvahou, kterou jemnější formou vyjádřil na svém...

 • Ten blbec četl moji glosu v Přítomnosti

  Martin Jan Stránský

  Ten blbec na Hradě četl moji glosu v Přítomnosti!! (viz odkaz níže) Nejen to, dokonce se rozhodl pro mimořádné gesto. Nemohl jsem tomu uvěřit, tak jsem musel zhlédnout video z této události...

Podporují nás:

                                                      30 05 2018 KJ                 30 05 2018 Uprazeno

Partneři:

logo pozadi cervena udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big