Hlavní informace
proc-mladi-americane-nevoli
Salvador Dali. The Surrealist Mystery of New York. 1935.wikiart.org

Proč mladí Američané nevolí?

To je otázka, kterou si kladu už od doby, kdy jsem se stala občankou Spojených států. Postupně jsem si sama utvářela názor na zdejší dění: četbou, poslechem, pozorováním. Přispívala jsem také do Amerických listů (týdeník vydávaný v USA exulantem Františkem Švehlou – pozn. red.). Byla jsem „rebel“ už v Čechách a ani v Americe jsem si příliš nerozuměla s českými krajany. Ti mě považovali za nenapravitelného „liberála“, zatímco většina z nich se řadila k „republikánům“.

Když mí synové začali chodit do školy, začala jsem se zajímat o americkou mládež o to víc. Chodit k volbám jsem považovala za svou občanskou povinnost. Starší syn proto, mnou poučen, neúnavně obcházel své spolužáky, aby je přesvědčil, že volit je důležité. Oni ale k volbám nešli. Zajímalo mne, proč je tomu tak?

Studenti ve školách denně skládají přísahu k vlajce. Jsou hrdí na svou zemi, kte­rou považují za „number one” neboli „jedničku“, aniž kdy opustili hranice svého okresu. Vím, že 80 % Ame­ričanů nemá cestovní pas. Slaví mnoho státních svátků, takže vědí, kdo je Kolumbus, neb mají ten den „volno“. Dle mého vlastního průzkumu už ale nevědí, proč se Amerika jmenuje Ame­rika. Jméno Amerigo Vespucci jim nic neříkalo. Sotva věděli, kdo je jejich prezident, natož viceprezident. Zeměpis ve škole moc neprobírali. Nevěděli, kde leží Afghánistán nebo Irák a Krym hledali někde v Arizoně. Usmívají se, krčí rameny. Proč je to nezajímá? Vždyť se jedná o jejich budoucnost!

Amerika se demograficky proměnila. Není již tak „bílá“, ač ve vládě stále převládá dojem, že právě bílí Američané mohou jako jediní zemi řídit. Žádná vize, žádné progresiv­ní myšlenky. Zastaralé myšlení starců. Je to jakýsi doznívají­cí dekadentní kapitalismus v čele s panem Trumpem. Čeká se, až doroste nová generace.

Za poslední léta jsem přece jen vypozorovala změnu. Zvláště během předchozí volby prezidenta Obamy se mladí začali více angažovat. Velkou zásluhou na tom měla Obamova charismatická osobnost (ve srovnání s Trumpem, který žádnou osobnost nemá). Obama dostal od mladých lidí téměř 60 % hlasů. V posledních prezidentských volbách zase překvapivě nejvíc oslovil mladé Bernie Sanders. Mluvil o levnějším vzdělání a dokonce o státní zdravotní péči pro všechny, což sice vyděsilo „pravičáky“, ale mladí lidé měli pocit, že se o ně a jejich agendu konečně někdo zajímá. Bohužel paní Clintonová byla příliš zaujata sama sebou a nebyla natolik prozíravá, aby si Bernieho přibrala do své kampaně a o hlasy mladých přišla. Ti, rozčaro­vaní a nespokojení, se pak volby vzdali. Po šoku ze zvolení prezidenta Trumpa se sice ještě ozvali v demonstracích, kde prohlašovali, že Trump není „jejich“ prezident, nicméně už bylo pozdě. Prostě nevolili.

Dalším problémem je, že jsou tu dvě sil­né strany a mladí by raději volili stranu „třetí“. Jenže změnit status quo je obtížné, stejně jako sehnat astronomické finanční prostředky na kampaň. Rovněž jsem během volební kampaně žasla, jakým primitivním způsobem se zde dělají propagační volební „šoty“. Matka s dítětem v kuchyni, rolník na poli a dělník v helmě na stavbě žadonící slabým hlasem o lepší budoucnost – to vše připomíná statické zábě­ry z dob komunismu. Kde jsou nadaní umělci s videy, která mají vtip a nápad? Jak tohle může mladé zaujmout?

Dalším důvodem, proč mladí lidé nechodí k volbám, je obecně „ztížená“ možnost vo­lit. Spousta lidí nemá řidičský průkaz, často se přemisťují z místa na místo, což rovněž znesnadňuje vyřízení volebních lejster, takže mladí se na to prostě vykašlou. V roce 2012 se 50 miliónů obyvatel ani neregistrovalo. Komplikovaný systém registrací vedl k nezájmu a únavě.

Svou roli hraje i míra vzdělání; vysokoškol­ští studenti se snaží a volí, neboť jim jde o dobré zaměst­nání a platy. Kdyby volilo namísto současných 30 % mládeže např. 75 % z nich, mohli by mladí svoje zájmy snadněji prosadit. Jak je probudit? MichelleObamová se snažila přesvědčit mladé dvojice, že volit je „sexy“. Jinde zase sváželi mládež k volebním urnám autobusy plné dobrého jídla…

Mladí by si měli uvědomit, že mají velkou výhodu v přístupu k informacím, o kterém se naší generaci mohlo jen zdát. Otázka je, zda si v informacích umějí vybírat? Co se nehodí panu prezidentovi, bagatelizuje se dnes ča­rovným „fake news“ neboli „falešnou zprávou“. Nedůvěra v tisk a vůbec ve vše, co se ve veřejném prostoru objeví, roste. Kde mají mladí lidé získat zkušenosti a umět rozlišit pravdu od manipulace?

Moje rada zní: cestovat, poznávat, pozorovat, srovná­vat, číst a debatovat. Odhodit svá digitální „fidlátka“ a rozhléd­nout se kolem. Tento rok, již po volbách, se mi zdá – a doufám, že to není jen „zdání“ –, že se mládež na příští kampaň více připravuje. Přeji si, aby měla možnost zvolit si lídry z vlastních řad.

Psáno v New Yorku, leden 2018.

Další informace

Glosy

 • Žádejme Tigridova pravidla

  Babylon k jubilejnímu roku 2018 Prohlášení redakce Ve chvíli, kdy už to vypadalo, že moc si může s konečnou platností dělat s českou společností, co chce, aniž by z její strany přišla sebemenší odezva,...

 • Kdo to zaplatí?

  V souvislosti s odletem Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého do Číny, kde měli pro svého patrona zjistit, jak je na tom spřátelený soudruh Jie Ťien-ming (toho času ve vazbě), se moc nemluví o tom,...

 • Modlitba ze Střešovic

  Jako fotografka často působím při různých příležitostech a v rozličných sférách společnosti a komunit. Dnes jsem byla fotografovat evangelický kostel a mši ve Střešovicích a tohle je projev, který...

 • Čína, náš vzor?

  Doporučuji se občas podívat na www.sinopsis.cz. Myslím, že vývoj v Číně podcenili mnozí, a to už dávno. Jen jeden z nich se tam však jezdí učit stabilizovat společnost. A ví se to. Je to jeden z důvodů,...

 • Hawking a bůh

  Většina nekrologů za dnes zemřelého britského fenomenálního fyzika Stephena Hawkinga mimo jiné zdůrazňuje, že nevěřil v boha. Je pravda, že nemocí motorických nervů těžce zkoušený vědec to v souvislosti...

 • Jaký člověk jde, takové věci a takové lidi potkává.

  Je pro mě stálou záhadou, jak někdo může spatřovat jakoukoli důvěryhodnost ve vulgární osobě současného prezidenta. Co mohu od takového člověka čekat? Poznal jsem mnoho bafuňářů, ožralých,...

 • Ať žije nonstop!

  Zdroj ze II. nádvoří potvrdil, že na Zemanově seznamu novinářů určených k likvidaci jsou, kromě očekávaných a dobře známých firem, i zaměstnanci LN a idnes. Jiné zdroje zase uvádějí, že na nich je...

 • „Vyjdi ven“

  Vážení mladí přátelé,  je správné a důležité, že jste se právě teď rozhodli vyjít ven a vyslovit své obavy o osud demokracie ve své zemi. Žijeme v turbulentní době. Staré už neplatí, současnému občas...

Další informace

Nový život výstav

    krizek

Podporují nás:

Nadace Karla Janečka

Partneři:

logo pozadi cervena Puvodni-staticke-logo-bile-pozadi casablanca logoudalostireflexespolecnost-j-chart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big